Muutoksia Etelä-Lohjan aluetoimikunnan vetovastuissa

lähettänyt Etelä-Lohja Lohja 17.9.2014 klo 9.26
Etelä-Lohjan aluetoimikunta on kokouksessaan 8.9.2014 päättänyt seuraavat muutokset aluetoimikunnan vastuurooleissa.

1) Reijo Perkiömäki pyysi eroa aluetoimikunnan puheenjohtajan tehtävästä

Perusteluina mm. "Olen jo muutaman kuukauden ajan ollut enempi jarru kuin moottori, koska asioiden käsittely kestää minulla liian kauan."Haluan myös painottaa sitä että ja nyt on vuoro seuraavalla, niin samalla saadaan tämä hyvä lähidemokratia-asia kiertämään ja turvataan jatkuvuus - "useammalle lähidemokratiatartunta.

2) Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Heino

3) Sirkka Peltonen on pyytänyt eroa aluetoimikunnan varapuheenjohtajan tehtävästä

Perusteluna on tosiasia, että hän on muuttanut pois alueelta eikä katso enää edustavansa Etelä-Lohjaa sekä hänellä on uusia haasteita yksityiselämän puolella.

4) Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Tapio Heljävaara.
Comments