Nuoret mukaan alue-toimintaan työryhmä kiteytti: Etelä-Lohjan atmk 30.1.2014

lähettänyt Etelä-Lohja Lohja 3.2.2014 klo 6.38   [ 3.2.2014 klo 6.38 päivitetty ]
Nuoret mukaan alue (ja muuhunkin) -toimintaan työryhmä on pohtinut erilaisia lähestymistapaoja ja ideoinut, mutta lopuksi kuitenkin kitetytti ajatuksensa seuraavaan:
"Paras mahdollinen keino on löytää kanavat, joilla nuoriso kokee tulevansa kuulluksi. 
Jos esittää mielipiteitä tai tekee ehdotuksia, joita kukaan ei noteeraa, loppuu osallistumisinto siihen.
Työryhmä totesi, että nuorisokahvila Kake on yksi luontaisin paikka missä nuoriso voisi esittää ajatuksiaan. 
Sovittiin, että Tommi Manninen käy alueen kouluissa kertomassa lähidemokratiasta.
Kouluissa käynteihin pyydetään (Tommi ja Reijo Perkiömäki) lupa koulujen rehtoreilta. 
Lisäksi sovittiin, että Tommi Manninen toimii Etelä-Lohjan aluetoimikunnassa hoitaen yhteydenpidon nuorison suuntaan."
Comments