Todettiin, että lähidemokratia ei toimi ajatellulla tavalla: Etelä-Lohjan atmk 30.1.2014

lähettänyt Etelä-Lohja Lohja 3.2.2014 klo 6.42
Todettiin, että lähidemokratia ei toimi ajatellulla tavalla.
Todettiin, että lähidemokratiatoimintaa ja sen tavoitteita ei tunneta kansalaisten piirissä ja kaupungin organisaatiossa.
Aluetoimikunta on toiminut lausunnonantajana aivan liian kireillä aikatauluilla vähän kuin vinttikoirat sähköjäniksen perässä, mutta Lohjan kaupunki ei ole millään tavalla huomioinut saamiaan lausuntoja muutoin kuin katsonut kuulemisvelvoitteensa toteutuneen. Poikkeuksena on ollut Lohjan maankäytön kehityskuva ja rakennemallit.
Comments